...

Y wawrddydd (Caerfyrddin)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer plant yr Ysgol Sul. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, ar y byd naturiol, ac ar ymddygiad plant, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog a chyhoeddwr, Josiah Thomas Jones (1799-1873).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerfyrddin [Carmarthen]
LLEOLIAD: Josiah Thomas Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1850
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1851