Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Trysorfa gwybodaeth (Caerfyrddin)

Cylchgrawn llenyddol a hynafiaethol pythefnosol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar bynciau megis hanes Cymru, traddodiadau Cymraeg ac amaethyddiaeth, ynghyd a barddoniaeth a newyddion cartref a tramor. Hwn oedd y cylchgrawn Cymraeg cyntaf i gyhoeddi mwy nag un rhifyn Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog Undodaidd, Josiah Rees (1744-1804) a'r clerigwr Methodistaidd ac awdur, Peter Williams (1723-1796).

Amlder: Pythefnosol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: S. l

Manylion Cyhoeddwr: s. t.]

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1770

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1770