...

Blodau cerdd

Cylchgrawn cerddorol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer pobl ifanc yr ysgolion Sul. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd gwersi cerddorol a thonau. Er iddi gael ei chyfri fel y cylchgrawn cerddorol cyntaf yn y Gymraeg, yn dechnegol llyfr wedi ei chyhoeddi mewn saith rhan ydoedd. Golygwyd y cylchgrawn gan y cerddor, John Roberts (Ieuan Gwyllt, 1822-1877).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1852
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1853