...

Greal, neu Eurgrawn

Cylchgrawn hynafiaethol a llenyddol afreolaidd, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar hynafiaeth, hanes, crefydd a theithio, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y bardd Evan Pritchard (Ieuan Lleyn, 1769-1832) a David Thomas.

AMLDER: Afreolaidd
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1800
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1800