...

Amddiffynydd y ffydd a'r cyfansoddiad Wesleyaidd yn erbyn ymosodiadau pleidwyr Annibyniaeth Cynulleidfaol

Cylchgrawn chwarterol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn perthyn i'r Methodistiaid Wesleaidd ac yn ymwneud gyda materion crefyddol, yn benodol, fel mae teitl y cylchgrawn yn wneud yn amlwg, er mwyn amddiffyn y Wesleaid rhag ymosodiadau ar ei egwyddorion cyfansoddiadol gan gefnogwyr annibyniaeth gynulleidfaol. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog a llyfryddwr, y Parchedig William Rowlands (Gwilym Lleyn, 1802-1865) a oedd hefyd yn gyfrifol am olygu'r Eurgrawn Wesleyaidd.

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caernarfon
LLEOLIAD: H. Humphreys
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1853
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1854