...

Cyfaill y gweithiwr

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, wedi ei anelu at weithwyr Cymru, a oedd cylchredeg yn bennaf yn y gogledd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar y perthynas rhwng llafur a'r meistri, ar waith, ac ar sefyllfa'r dosbarth gweithiol, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan John Morris, Ffestiniog, a oedd yn pwysleisio safbwynt 'llafur cymedrol'.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caernarfon
LLEOLIAD: H. Humphreys
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1854
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1854