Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Trysorfa'r plant (Llangollen)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu plant y Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd ac ar ymddygiad plant. Golygwyd y cylchgrawn gan Hugh Jones.

Amlder: Misol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Llangollen

Manylion Cyhoeddwr: Hugh Jones

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1852

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1852