...

Cymro Llundeinig

Cylchgrawn wythnosol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Cymry Llundain. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion am Gymry Llundain, newyddion o Gymru a barddoniaeth.

AMLDER: Wythnosol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: London
LLEOLIAD: Jenkins & Co.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1871
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1871