...

Ymdeithydd yr Ysgolion Sabbathol

Cylchgrawn crefyddol daufisol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer yr ysgolion Sul. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a chyngor i athrawon ysgol Sul.

AMLDER: Deufisol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanrwst
LLEOLIAD: John Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1836
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1836