...

Lamp y Cymro

Cylchgrawn daufisol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn annog y defnydd o sillafu seinegol yn y Gymraeg a'r Saesneg fel modd o hybu llythrennedd. Golygwyd y cylchgrawn gan David Rees o'r Sefydliad Seinegol yng Nghaerfyrddin.

AMLDER: Deufisol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerfyrddin [Carmarthen]
LLEOLIAD: David Rees, Phonetic Institution
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1851
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1851