Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Lamp y Cymro

Cylchgrawn daufisol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn annog y defnydd o sillafu seinegol yn y Gymraeg a'r Saesneg fel modd o hybu llythrennedd. Golygwyd y cylchgrawn gan David Rees o'r Sefydliad Seinegol yng Nghaerfyrddin.

Amlder: Deufisol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Caerfyrddin [Carmarthen]

Manylion Cyhoeddwr: David Rees, Phonetic Institution

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1851

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1851