...

Y Cymreigydd

Cylchgrawn anenwadol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar wleidyddiaeth, hynafiaeth, gwyddoniaeth a materion cyfoes, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan yr arweinydd llafur ac awdur, William John Parry (1842-1927), gyda John Pritchard (Gaerwenydd), R. Iwan Jenkyn, J. M. Jones ac J. T. Parry yn is-olygyddion. 'Roedd y cylchgrawn yng nghysylltiedig â Chymdeithas Ddadleuol Cymreigyddion Bethesda.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Bethesda
LLEOLIAD: J. F. Williams
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1890
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1890