...

Y deonglydd ysgrythurol

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn bennaf yn cyhoeddi erthyglau crefyddol. Yn wreiddiol yn gylchgrawn misol, gafodd ei chyhoeddi'n afreolaidd yn 1877.

AMLDER: Afreolaidd
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Bethesda
LLEOLIAD: William Mark Owen
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1876
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1876