...

Liverpool young Wales

Cylchgrawn gwleidyddol afreolaidd Cymdeithas Cymru Fydd Lerpwl. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau gwleidyddol, yn bennaf yn cefnogi amcanion y mudiad Cymru Fydd, ac adroddiadau ar weithgareddau'r gymdeithas.

AMLDER: Irregular
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Liverpool]
LLEOLIAD: [Young Wales Society]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1893
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1893