...

Y diwyllydd

Cylchgrawn chwarterol, Cymraeg ei iaith, wedi ei darparu ar gyfer aelodau'r Cymdeithas Aleograffeg. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar law-fer Aleographia, rheolau ar gyfer defnydd y cylchgrawn a nodiadau i ddosbarthiadau llaw-fer Aleographia. Golygwyd y cylchgrawn gan James Williams.

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llangollen
LLEOLIAD: James Williams
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1877
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1877