...

Brynarvor School magazine

Cylchgrawn misol Ysgol Brynarvor, Tywyn, a oedd wedi ei darparu ar gyfer rhieni a ffrindiau disgyblion yr ysgol. Ei brif gynnwys oedd newyddion am yr ysgol ynghyd ac adroddiadau gan athrawon ar y dosbarthiadau yr oeddynt yn gyfrifol amdano.

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Tywyn
LLEOLIAD: Brynarvor School]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1884
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1884