...

Yr efrydydd llaw-fer

Cylchgrawn chwarterol, Cymraeg ei iaith, a'i darparwyd ar gyfer aelodau'r Cymdeithas Aleograffig. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar ysgrifennu llaw-fer, adroddiadau ar ddosbarthiadau llaw-fer a chystadlaethau. Golygwyd y cylchgrawn gan James Williams.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Bath
LLEOLIAD: John Saunders]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1878
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1878