Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

The Welsh pioneer and watchword of progress

Cylchgrawn crefyddol misol a oedd yn gwasanaethu Undodwyr Cymraeg Llundain a Chymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd, yn bennaf o blaid diwinyddiaeth ryddfrydol, ac yn annog ffurfio cyfundrefn ar gyfer Undodwyr Cymraeg Llundain. Golygwyd y cylchgrawn gan y newyddiadurwr, awdur a gweinidog, David Delta Evans (Dewi Hiraddug, 1866-1948).

Amlder: Monthly

Iaith: Saesneg

Lleoliad: London]

Manylion Cyhoeddwr: Sam Rees [i. e. David Delta Evans]

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1895

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1895