...

Pwllheli home messenger

Cylchgrawn crefyddol Eglwys Bresbyteraidd Heol Ala, Pwllheli, a oedd yn bennaf yn cyhoeddi newyddion o'r eglwys ac erthyglau crefyddol. 'Roedd y cylchgrawn yn cynnwys yr Home Messenger fel mewnosodyn. Golygwyd y cylchgrawn gan Alfred Ivor Parry tan Ebrill 1900, ac yna gan E. Myrddin Rees. Teitlau cysylltiol: The Home Messenger; The Pwllheli Messenger (1902).

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Pwllheli
LLEOLIAD: Ala Road Presbyterian Church
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1899
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1902