...

Y bedyddiwr : sef, cyfrwng gwybodaeth ac hanesion cyffredinol ...

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu enwad y Bedyddwyr a'u hysgolion Sul. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd a llenyddiaeth ond 'roedd hefyd ganddi is-olygyddion ar gyfer pynciau megis bywgraffiaeth a hynafiaeth, hanesion cyfarfodydd, a gwleidyddiaeth. Ymhlith ei golygyddion oedd Llewelyn Jenkins (1810-1878), y gweinidog gyda'r Bedyddwyr, Nathaniel Thomas (1818-1888), Samuel Evans (Gomerydd, 1793-1856), William Owen ac Aneurin Jones (Aneurin Fardd, 1822-1904). Teitlau cysylltiol: Y Gwir Fedyddiwr (1842).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerdydd [Cardiff]
LLEOLIAD: W. Owen, ac Roberts
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1840
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1859