...

Yr Efangylydd

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Annibynwyr de Cymru, er iddi hwyrach troi'n cylchgrawn mwy seciwlar. Golygwyd y cylchgrawn gan David Owen (Brutus, 1795-1866) ond, gyda'r cylchgrawn yn troi'n fwy gwleidyddol, fe wnaeth anghytgord ynglŷn â'r cyfeiriad yr oedd yn dilyn o dan ei olygyddiaeth arwain at derfyn y cylchgrawn. Teitlau cysylltiol: Yr Oes (1826); Lleuad yr Oes (1827-1830).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanymddyfri [Llandovery]
LLEOLIAD: D. R. Rees a W. Rees
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1831
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1835