Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Y cylchgrawn

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r enwad Methodistiaid Calfinaidd yn de Cymru. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd John Howell (Bardd Coch) a'r gweinidogion ac awduron, William Williams (1817-1900) a Edward Matthews (1813-1892). Teitlau cysylltiol: Yr Ymgeisydd (1861); Yr Oes (1863).

Amlder: Misol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Abertawy [Swansea]

Manylion Cyhoeddwr: Joseph Rosser

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1844

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1894