...

Greal (Llundain)

Cylchgrawn hynafiaethol a llenyddol misol, Cymraeg ei iaith a oedd yn gysylltiedig gyda Cymdeithasau'r Gwyneddigion a Cymreigyddion yn Llundain. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau hynafiaethol a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan John Jones (Jac Glan-y-gors, 1766-1821),Thomas Jones (Bardd Cloff, 1768-1828), Humphrey Parry (c. 1772-1809) a William Owen Pughe (1759-1835).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1805
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1807