...

Yr hauwr

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, Undeb Bedyddwyr Cymru a oedd wedi ei darparu ar gyfer ei ysgolion Sul. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd gwersi i'r ysgolion Sul, cerddoriaeth a barddoniaeth. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd y gweinidog a phrifathro, William Edwards (1848-1929), David Powell a Gwilym Owen, gyda'r cerddor William Thomas Samuel (1852-1917) ymhlith yr is-olygyddion cerddoriaeth. Teitlau cysylltiol: Yr Heuwr (1925); Yr Arweinydd a'r Heuwr (1931).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Aberdar [Aberdare]
LLEOLIAD: [Undeb Bedyddwyr Cymru]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1890
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910