...

Seren yr ysgol Sul

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer plant a phobl ifanc enwad y Bedyddwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, ar fyd natur, bywgraffiadau, storïau, barddoniaeth a cherddoriaeth. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd y gweinidog, Benjamin Humphreys (1856-1934), John Lewis, a'r gweinidog David Bowen (Myfyr Hefin, 1874-1955). Teitlau cysylltiol: Y Seren Fach (1954); Antur (1966).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanelli
LLEOLIAD: W. B. Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1895
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910