...

Y llenor Cymreig

Cylchgrawn cyffredinol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar ddaearyddiaeth, byd natur, seryddiaeth, hanes, gwyddoniaeth a llenyddiaeth, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan ei sefydlydd, y gweinidog a llenor John Goronwy Mathias (Goronwy Ddu, 1842-1895). Yn wreiddiol yn gylchgrawn chwarterol daeth yn un misol o Ionawr 1884 ymlaen.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Corwen
LLEOLIAD: T. Edmunds
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1882
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1884