...

Y solffaydd

Cylchgrawn cerddorol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer dosbarthiadau tonic sol-ffa. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar gerddoriaeth a cherddorion, adroddiadau ar weithgareddau'r dosbarthiadau ac adolygiadau, gyda darn o gerddoriaeth tonic sol-ffa fel atodiad i'r rhan fwyaf o'r rhifynnau. Golygwyd y cylchgrawn gan R. Lloyd Jones (Llwydmor) a Tom Price (1827-1925).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Pontardulais
LLEOLIAD: Daniel Owen
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1891
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1892