...

Y pregethwr (Bala)

Cylchgrawn crefyddol anenwadol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn bennaf yn cyhoeddi pregethau gan weinidogion o'r pedwar prif enwad, erthyglau crefyddol a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan David Roberts, Abel Jones Parry (1833-1911), Hugh Hughes a David Evans.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Bala
LLEOLIAD: H. Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1890
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1892