...

Charles o'r Bala sef cyhoeddiad pythefnosol at wasanaeth crefydd, llenyddiaeth ac addysg

Cylchgrawn pythefnosol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei chyhoeddi er cof am Thomas Charles y Bala. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd, llenyddiaeth ac addysg a gafodd ei olygu gan y gweinidog a llenor, Nathaniel Jones (Cynhafal, 1832-1905) tan Fehefin 1859 ac yna gan John Davies (Gwyneddon, 1832-1904). Teitlau cysylltiol: Yr Aelwyd (1860).

AMLDER: Pythefnosol
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Caernarfon
LLEOLIAD: [James Evans & John Davies]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1836
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1859