...

Wawr (Caerdydd)

Cylchgrawn llenyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar lenyddiaeth, y celfyddydau a gwyddoniaeth, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y bardd, Robert Parry (Robyn Ddu Eryri, 1804-1892).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Cardiff
LLEOLIAD: David Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1850
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1851