...

Trysorfa'r ysgol Sabbothol

Cylchgrawn crefyddol ac addysgiadol afreolaidd, Cymraeg ei iaith, ar gyfer ysgolion Sul.

AMLDER: Afreolaidd
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1812
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1820