...

Athraw i Blentyn

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, wedi ei darparu ar gyfer plant ysgolion Sul enwad y Bedyddwyr. Golygwyd y cylchgrawn gan John Prichard (1796-1875). Teitlau cysylltiol: Y Tyst Apostolaidd (rhifyn Ionawr 1851); Yr Athraw (1853-1865).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanrwst
LLEOLIAD: John Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1827
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1852