...

Geiniogwerth

Cylchgrawn crefyddol a chyffredinol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer y Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a dirwestol, barddoniaeth a newyddion. Golygwyd y cylchgrawn ar y cyd gan David Charles (1812-1878) a Lewis Edwards (1809-1887) tan Dachwedd 1847, gan David Charles, Lewis Edwards, Lewis Jones (1808-1854) a John Parry (1812-1874) tan Fehefin 1849, ac yna gan Lewis Edwards, John Parry a Lewis Jones. Teitlau cysylltiol: Y Methodist (1852).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Dinbych [Denbigh]
LLEOLIAD: Thomas Gee
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1847
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1851