...

Greal y Bedyddwyr (Aberteifi)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Bedyddwyr de Cymru yn bennaf. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd, newyddion cenhadol, newyddion cartref a thramor a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan John Herring (1789-1832) tan Ragfyr 1827, gan John Herring a Joshua Morgan Thomas (m. 1853) tan Ragfyr 1829, gan Joshua Morgan Thomas tan Ionawr 1833, gan John Jenkins (1779-1853) a Llewelyn Jenkins (1810-1878) tan Medi 1834, ac yna gan Llewelyn Jenkins.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Aberteifi [Cardigan]
LLEOLIAD: [Dirprwywr 'Y Greal']
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1827
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1837