Symud i'r prif gynnwys

Gwladgarwr (Caerlleon)

Cylchgrawn cyffredinol anenwadol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar bynciau eang megis, crefydd, seryddiaeth, ffermio, cerddoriaeth a daearyddiaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan ei sefydlydd, yr offeiriad a bardd Evan Evans (Ieuan Glan Geirionydd, 1795-1855) tan Ragfyr 1835, gan Hugh Jones (Erfyl, 1789-1858) tan Ragfyr 1840 ac yna gan Richard Lloyd Morris, Lerpwl.

Amlder: Misol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Caerlleon [Chester]

Manylion Cyhoeddwr: J. Seacome

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1833

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1870