...

Cronicl Cenadol

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, Cymdeithas Genhadol Llundain a oedd yn cylchredeg ymhlith enwad yr Annibynwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar genadaethau tramor ac ar weithgareddau'r gymdeithas. Golygwyd y cylchgrawn gan y Parchedig William Davies, Llandeilo.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llundain [London]
LLEOLIAD: Cymdeithas Genhadol Llundain
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1897
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1907