Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Y beirniadur Cymreig

Cylchgrawn anenwadol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau crefyddol, llenyddol a chyffredinol. Golygwyd y cylchgrawn yn gyntaf gan yr awdur, cerddor a gweinidog Methodistaidd Calfinaidd, John Mills (Ieuan Glan Alarch, 1812-1873) ac yna gan ei olynydd yr awdur a'r gweinidog Annibynnol, David Hughes (1813-1872).

Amlder: Misol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Llanelwy [St. Asaph]

Manylion Cyhoeddwr: Ishmael Jones

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1845

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1846