...

Monthly treasury

Cylchgrawn crefyddol misol a oedd yn gwasanaethu Methodistiaid Calfinaidd Cymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, newyddion enwadol, gwersi ysgol Sul a storïau cyfres. Golygwyd y cylchgrawn gan John Williams tan Ragfyr 1894, gan Hugh Joshua Hughes tan Ragfyr 1899, ac yna gan J. Glyn Davies. Teitlau cysylltiol: The Monthly Tidings (1885); The Christian Standard (1891).

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Carnarvon
LLEOLIAD: David O'Brien Owen
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1894
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910