...

Yr arweinydd (Aberystwyth)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu eglwysi ac ysgolion Sul Methodistiaid Calfinaidd Sir Ceredigion. Golygwyd y cylchgrawn gan Llewelyn Edwards. Teitlau cysylltiol: Yr Arweinydd (cyfres gyntaf 1862-1864).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Aberystwyth
LLEOLIAD: Emma C. Williams
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1876
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1881