...

Athronydd Cymraeg

Cylchgrawn Cymraeg ei iaith a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar athroniaeth, diwinyddiaeth a llenyddiaeth yn bennaf. Yn wreiddiol yn gylchgrawn deufisol, cyhoeddwyd yn fisol o Ionawr 1891 ymlaen. Golygwyd y cylchgrawn gan y Parchedig William Evans (Mônwyson).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Bangor
LLEOLIAD: Samuel Hughes
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1890
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1894