...

Llenor (Wrecsam) 1895-1898

Cylchgrawn llenyddol chwarterol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar feirdd ac awduron Cymraeg, llenyddiaeth, hanes a theithio, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan Syr Owen Morgan Edwards (1858-1920).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Gwrexham [Wrexham]
LLEOLIAD: Hughes a'I Fab
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1895
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1898