...

The duoglott medical adviser = Y cynghorydd meddygol dwyieithawg.

Cylchgrawn meddygol misol dwyieithog a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar iechyd, meddygaeth a milfeddygaeth. Prif bwrpas y cylchgrawn oedd cynnig cyngor ar sut i iachau afiechydon cyffredin.

AMLDER: Misol
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Caerfyrddin [Carmarthen]
LLEOLIAD: J. Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1829
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1829