...

Traethodydd yn America

Cylchgrawn cyffredinol chwarterol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Cymry-America. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar bynciau megis llenyddiaeth, hanes, gwyddoniaeth, athroniaeth a diwinyddiaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog ac awdur, William Roberts (1809-1887). Teitlau cysylltiol: Y Traethodydd (1845).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: New York, N. Y
LLEOLIAD: [William Roberts]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1856
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1860