...

Wenynen

Cylchgrawn llenyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cynnwys barddoniaeth, ryddiaith ac ysgrifau ar bynciau megis crefydd a'r byd naturiol gan ei olygydd Thomas Jones (Glan Alun, 1811-1866).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Gwrecsam [Wrexham]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1835
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1836