...

Greal (Llangollen)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu enwad y Bedyddwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau a newyddion crefyddol ynghyd a newyddion cartref a tramor a barddoniaeth. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd Robert Ellis (Cynddelw, 1812-1875), John Jones (Mathetes, 1821-1878), Abel Jones Parry (1833-1911) ac Owen Davies (1840-1929). Teitlau cysylltiol: Y Tyst Apostolaidd (1846-1851).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llangollen
LLEOLIAD: William Williams
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1842
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910