...

Nelson

Cylchgrawn cyffredinol, dwyieithog, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar fasnach a ffasiwn ynghyd a storïau a bywgraffiadau. Yn wreiddiol yn gylchgrawn chwarterol gafodd ei chyhoeddi'n afreolaidd o Ebrill 1896 ymlaen. Golygwyd y cylchgrawn gan Morris T. Morris (Meurig Wyn, 1842-1908).

AMLDER: Quarterly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Caernarvon
LLEOLIAD: W. Gwenlyn Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1890
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1897