...

Cyfaill eglwysig

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r Eglwys Sefydledig. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd ac ar weithgareddau'r eglwys, ynghyd ac erthyglau ar bynciau mwy cyffredinol. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd Evan Jones (Ieuan Gwenog), William Evans (1823-1900), Benjamin Williams (Gwynionydd, 1821-1891) a Enoch Jones (Isylog).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerfyrddin [Carmarthen]
LLEOLIAD: W. Spurrell
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1862
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910