...

Y geninen

Cylchgrawn llenyddol chwarterol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar lenyddiaeth, crefydd, gwleidyddiaeth a materion cymdeithasol, ynghyd a barddoniaeth a bywgraffiadau. Golygwyd y cylchgrawn gan ei sylfaenydd John Thomas (Eifionydd, 1848-1922) tan Hydref 1922, ac yna gan y newyddiadurwr, llenor, bardd, darlithydd a phregethwr, Robert John Rowlands (Meuryn, 1880-1967).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caernarfon
LLEOLIAD: D. W. Davies a'i Gwmni
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1883
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910