...

Dysgedydd y plant

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu plant ysgolion Sul yr Annibynwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, bywgraffiadau ac erthyglau addysgiadol cyffredinol. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd David Griffith (1823-1913); David Silyn Evans (Silyn) a Richard Roberts (Gwylfa, 1821-1935). Teitlau cysylltiol: Dysgedydd y Plant a Chydymaith yr Ysgol Sul (1889); Tywysydd y Plant (1933).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Dolgellau
LLEOLIAD: W. Hughes
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1871
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1909