...

Ymwelydd (Bala)

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, Bedyddwyr Albanaidd Gwynedd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, barddoniaeth, cerddoriaeth a newyddion enwadol. Yn wreiddiol yn gylchgrawn misol gafodd ei chyhoeddi'n daufisol o 1940 ymlaen. Golygwyd y cylchgrawn gan Samuel Price a William Humphreys (Elihu) tan Ragfyr 1882, gan William Humphreys yn unig rwng 1883-1894 a 1905-1910, gan William Humphreys a Cadwaladr Humphreys rhwng 1895 a 1904, a gan John Daniel Davies rhwng 1911 a 1941.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Porthmadog
LLEOLIAD: D. Lloyd
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1859
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1861